7. října 2023

Také na Studánce se uklízelo Česko

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce, kterou založili Miroslav Kubásek a Radek Janoušek s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice. Protože kolektivu na Studánce na přírodě skutečně záleží, rozhodl se pod záštitou této události vyrazit do přírody a uspořádat vlastní akci s názvem Úklid lesa Včelného a okolí.

Lesopark Včelný je ojedinělý přírodní úkaz, který je třeba si hýčkat. Léto již skončilo, proto bylo potřeba ho uložit k zimnímu spánku. Proto se celý kolektiv Studánky sešel v sobotu 7. října na kolonádě
u pramene hotelu a připojilo se k němu také mnoho dalších lidí nejen z Rychnova nad Kněžnou. Na akci se aktivně podíleli také členové Spartan Training Group z téhož města. Účastníci se rozdělili do dvou skupin, které procházely různé trasy. Byla to pro ně nejen krásná procházka, ale také pro přírodu udělali něco užitečného.

„Za poslední měsíce jsme udělali zásadní kroky v maximální eliminaci uhlíkové stopy od vystavění fotovoltaické elektrárny, nahrazení úklidových prostředků těmi přírodními, ale snažíme se být i maximálně soběstační. Máme vlastní zdroj vytápění a sami si čistíme vodu i odpad. Třídění odpadu bereme za samozřejmost, ale musíme se o životní prostředí starat stále více. Les a příroda okolo nás není samozřejmostí, proto musíme o vše pečovat,“ řekli zástupci Hotelu Studánka.