Zámek Opočno

Opočno má druhý nejnavštěvovanější zámek v Čechách (první místo patří zámku v Hluboké). První zmínka o zámku pochází již z roku 1068 z Kosmovy kroniky. Během téměř tisíce let se tu protočily tucty majitelů i správců, mezi významnější z nich patří hlavně rod Trčků (přelom 17. století) a jejich následovníci, rod Colloredů. Na zámku si můžete prohlédnout celou řadu sbírek, např. historické zbraně, obrazy a etnografické kolekce. Dále na vás čeká několik prohlídkových tras, ve kterých řádně nasajete dobovou atmosféru zámku.

Opočno, zámek plný vzpomínek na velkou minulost

Jan Žižka z Trocnova, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad, císař František Štěpán Lotrinský, car Alexandr I., pruský král Bedřich Vilém II., kancléř Metternich – to všechno jsou osobnosti, spojené s historií zámku Opočno. Dnes patří k nejkrásnějším renesančním stavbám u nás. A vůbec nevadí, že se u obrazu Dvanáctiletý Ježíš v chrámu nepotvrdilo autorství Hieronyma Bosche.

Toulky Opočnem křížem krážem

Při pohlednu na mapu hledejte Opočno mezi Dobruškou F. L. Věka a Třebechovicemi pod Orebem. Z hotelu Studánka se sem přes Rychnov nad Kněžnou dostanete autem za slabou půlhodinu. Zámek se vypíná na ostrohu nad Zlatým potokem, který zde protéká v hlubokém údolí a vytváří celému areálu malebné kulisy.

Už v 11. století tady stálo obranné hradiště, na jehož místě o 300 let později vybudoval rod Drslaviců kamenný gotický hrad. Vzpomínkou na něj je unikátní okrouhlá studniční věž. Mezi roky 1560 až 1567 přestavěl Vilém Trčka z Lípy hrad na renesanční zámek a po požáru v roce 1690 provedl významné barokní úpravy stavitel Giovanni Alliprandi. Výhled na Orlické hory vznikl v 19. století a po 2. světové válce se zámek stal majetkem státu. Rod Colloredo-Mansfeld se sice snaží získat Opočno zpět v restituci, zatím však marně.

Na exkurzi pohádkovým zámkem v Opočně

V rámci prohlídkových okruhů opočenským zámkem uvidíte africké a indiánské sbírky, lovecký a rytířský sál, historické interiéry, obrazárny, knihovnu či orientální zbrojnici. Velkým magnetem je apartmá Kinských s mimořádně cennou, oboustrannou olejomalbou italského mistra Giuseppe Chiariho. Zvláštním kouzlem oplývá noční prohlídka.

Samostatnou kapitolu tvoří romantický zámecký park, rozkládající se ve svazích kolem Zlatého potoka. K jeho tahákům patří Horní a Dolní zámecký rybník, kostel Nejsvětější Trojice, zámecký letohrádek a řada vodopádů, můstků, jezírek či vyhlídek. Navazuje na něj rozsáhlá obora Opočno.