Zámek Doudleby nad Orlicí

Renesanční zámek z roku 1588 byl v období raného baroka v interiérech výrazně upraven, jednopatrové budovy tvoří uzavřenou čtyřkřídlou dispozici obklopující nádvoří, vstup do zámku je zdůrazněn pozdně renesančním portálem a také šestibokou věžičkou s cibulovou bání. V zámku se pokocháte ornamentální sgrafitovou výzdobou. Nádvoří (nezvykle pouze v přízemí) obíhá renesanční arkáda nesená toskánskými sloupy. V interiéru je dochována řada místností vybavených bohatou raněbarokní štukatérskou a malířskou výzdobou.

Zámek Doudleby nad Orlicí a jeho Babiččin dvoreček

Mikuláš starší z Bubna nechal dokončit stavbu doudlebského zámku v roce 1590. Návštěvy jeho bratra Heřmana musely zámecké služebnictvo děsit, neboť ho všude doprovázel věrný lev. Ochočil si ho na jedné ze svých výprav do ciziny a věrné zvíře s ním spí i v kostelní hrobce v Horním Jelení. Vy se při prohlídce zámku žádné líté šelmy obávat nemusíte.

Doudleby nad Orlicí jsou počtem obyvatel (necelé 2 tisíce) spíše menší městečko, zato zdejší renesanční zámek je vskutku velkolepý. Zasluhuje se o to především jeho vzhled, vyšperkovaný jedinečným kobercovým sgraffity na zdech vnějších, nádvoří a dokonce i na komínech.

Co uvidíte v doudlebském zámku

Dalším unikátem zámku v Doudlebech je jeho vlastnictví šlechtickým rodem Bubnů z Litic, které přerušil pouze komunistický experiment. Zatímco ostatní šlechtická sídla se běžně prodávala a často měnila majitele, Bubnové zůstávali Doudlebám bez přestávky věrni. Dnes v této tradici pokračuje paní Eleonora Dujková.

V rámci prohlídek se můžete seznámit s celou řadou zajímavých míst zámku. Patří k nim pánský a dámský salónek, kaple s podobiznami světců, nádherná freska Paridův soud ve Velkém sále či lovecký pokoj s básní o našem dobrém známém Heřmanu z Bubna. Zamyšlení návštěvníci se občas leknou voskové figuríny Ferdinanda z Bubna ve Ferdinandově pokoji, která je jako živá, a za vidění stojí i kopie relikviáře svatého Maura.

V Doudlebech zajděte i do zoo, muzea a parku

Velkým lákadlem zámku Doudleby nad Orlicí je zoo – malý koutek zvaný Babiččin dvoreček. Domácí zvířata jako ovce, kozy nebo králíci zaujmou hlavně malé děti. Bývalá zámecká sýpka v zámeckém areálu Doudleby nad Orlicí ukrývá výtvarnou galerii a přírodovědecké muzeum s tisícovkami brouků, zkamenělin a dalších exponátů.

Zámek Doudleby je vyhlášený i pořádáním četných trhů a pěkným parkem v anglickém stylu s oborou.