První podorlická pivní stezka

Ideální způsob, jak udělat něco pro své zdraví, poznat nejbližší okolí hotelu Studánka a zároveň si pochutnat na zlatavém moku nejvyšší kvality, představuje naučná První podorlická pivní stezka. Vypravte se na ni během pivního wellness pobytu Orlické hory.

Kde začíná a končí podorlická pivní stezka

Městský Podorlický pivovar Rychnov nad Kněžnou – Panská Habrová – lesopark Včelný – Letovisko Studánka
Délka: cca 3,5 km

Grafickou podobu emblému pivní stezky vtiskla význačná výtvarnice Jarmila Haldová ze Sedloňova, jejíž osobitá díla neodmyslitelně podtrhují regionální charakter lidového řezbářství Orlických hor s vysokou uměleckou hodnotou a vazbou na historii.

Vznik a otevření pivní stezky

Otevření 1. Podorlické pivní stezky se uskutečnilo 30. března 2013 v Letovisku Studánka.

Tvůrci stezky

Jedná se o opolečný projekt Městského Podorlického pivovaru a Letoviska Studánka.

Oba partneři mají certifikát Cyklisté vítáni. Nabízejí kvalitní stravování a rychnovské pivo s venkovním posezením v krásném prostředí s hřišti pro děti. Po dohodě lze uskutečnit exkurzi v Městském Podorlickém pivovaru a dále v lihovaru. Letovisko Studánka zahrnuje kromě kvalitních ubytovacích a gastronomických služeb také minigolf, tenisové hřiště, pivní masáž v pivních lázních, rozsáhlý wellness komplex nebo třeba povolenku pro rybaření na Ivanském jezeře.

Financování pivní stezky

Podorlickou pivní stezku plně financují z vlastních zdrojů a bez jakýchkoliv dotací Městský Podorlický pivovar s.r.o. a Matrix Hotels s.r.o. – provozovatel hotelu Studánka.

Charakter stezky

Naučná pivní stezka první svého druhu v Orlických horách seznamuje pěší i cyklisty s krásným okolím města Rychnov nad Kněžnou, a to v úseku od Letoviska Studánky přes lesopark Včelný a Panskou Habrovou až k Městskému Podorlickému pivovaru. Přibližuje úžasnou historii obou významných rychnovských míst, tradice ve vaření piva v Rychnově, pověsti a příběhy opředeným lesem Včelným, s faunou, flórou, přírodními a geologickými poměry.

Pivní stezka je vzhledem ke své poloze, okolnímu prostředí a dobrému zázemí velmi vhodná pro pěší procházky a cykloturistiku, pro skvělý wellness víkend pro dva.

Cestou najdete odpočívadla a zastávky s informačními tabulemi pojaté naučnou formou. Na obou koncích fungují kvalitní stravovací zařízení. Cestou poznáte i včelí úly pro včely poustevnice, obrovská mraveniště typická pro les Včelný, zjistíte proč se tak přírodní lesopark jmenuje, na Ivanské skále najdete v jeskyni poustevníka Ivana a seznámíte se i s působením Českých bratří v těchto místech, s nádherným Ivanským jezerem a vodníkem Kristiánkem, prastarou babykou a mnoha dalšími pozoruhodnostmi. Cestou si můžete i zaplavat v přírodním městském koupališti, věnovat se rybaření či houbaření v mykologicky velmi atraktivní oblasti.

Jednotlivé zastávky věnované stromům a rostlinám vás seznámí s význačnými rostlinami v okolí. Trasa vede převážně lesnatými částmi přírodního lesoparku po kvalitních asfaltových a štěrkových komunikacích podél Javornického potoka a řeky Kněžny. Pozorovat můžete i jejich soutok v místech, kde stával do roku 1690 původní renesanční Trčkův zámek. Po vyhoření byl v roce 1704 obnoven přestavbou starého zámku novým majitelem Norbertem Leopoldem Libštejnským z Kolowrat. Zůstalo mu pouze přízemí, které se dnes ztrácí v komplexu budov rozšířeného pivovaru. Jeho existence se v archivních materiálech dolkládá k roku 1585.