Kostel v Neratově

Rekonstruovaný barokní mariánský kostel na hranicích s Polskem, do nějž přicházely tisíce poutníků a např. jen z kladské strany věřící ze 17 vesnic. Byl poničen za komunistické éry. Střecha kopíruje tvar té původní, jen nad prezbytářem je část prosklená (idea otevřenosti vzhůru). Kostel je po stránce architektonické představitelem radikálního baroka ve vesnickém prostředí, byl stavěn v letech 1723 až 1733 a v době svého největšího rozkvětu se stal významným poutním místem a projevem duchovního života farnosti a okolí. Po požáru koncem roku 1945 již nebyl opraven a velmi rychle se měnil v architektonické torzo.

Kostel v Neratově a jeho strastiplná cesta staletími

Podivuhodný příběh má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. Prožil si chvíle slávy, kdy k němu na pouť mířily tisíce věřících, i chvíle zkázy, kdy se jeho destrukce zdála nevyhnutelná. Dnes patří mezi kulturní památky České republiky a od roku 2011 i k poutním místům královéhradecké diecéze.

Neratovský barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie vyrostl – nejspíše podle plánu architekta Giovanna Battisty Alliprandiho – k roku 1733 na svahu Anenského vrchu nad Divokou Orlicí. Tehdy v srdci zemí Koruny české, neboť Slezsko ještě bylo jejich součástí, dnes to je několik desítek metrů od hranice s Polskem. Pro potřeby farnosti Neratov stavba nahradila starý kamenný svatostánek, připomínaný presbytářem v podobě současné hřbitovní kaple.

Záchrana kostela Neratov

Druhým zlomovým okamžikem v historii neratovského kostela byl konec druhé světové války. Zasáhla ho protitanková střela a zničila tak, že z něj příliš nezůstalo. Opravy se kvůli nepřízni komunistického režimu odsouvaly a budova chátrala až do roku 1990. Jen zázrakem nedošlo k jeho demolici.

Změna režimu však kostelu Nanebevzetí Panny Marie přinesla druhou šanci. Výsledkem rozsáhlé rekonstrukce, vedené Sdružením Neratov, je opravený svatostánek s unikátní, částečně prosklenou střechou podle návrhu Petra Dostála a Jiřího Starého. I díky ní jsou mše nebo svatby v kostele Neratov zážitkem doslova božským.