20. dubna 2023

Ekologický hotel Studánka se po právu pyšní pojmenováním zelený!

Zelený hotel – zelená studánka, to jej v souvislosti s důrazem na ekologické chování a ohleduplnost k životnímu prostředí odlišuje od běžných hotelů. Tyto kroky podporuje i ta skutečnost, že se toto vyhledávané letovisko nachází v prostředí krásné přírody, která ho ze všech stran obklopuje. Studánka je tedy bezpochyby opravdový zelený hotel.

„Máme vlastní styl v ekologickém chování, který je pro naše hosty důležitý a berou ho jako normu. Náš zelený hotel vyhledávají hosté pro své pobyty, konference, dovolené a také se sami u nás chovají k životnímu prostředí vstřícně. Neznamená to, že ekohotel nemůže být luxusní, ale hosté nám tento luxus nezneužívají,“ uvádějí zástupci Studánky.

V praxi to vypadá tak, že se návštěvníci nesprchují hodinu, nelijí na sebe každý den nové šampony a tělová mléka, nepožadují den co den čisté ručníky a povlečení. Zkrátka neplýtvají vodou a energiemi jen tak z rozmařilosti.

„Snažíme se svým chováním přiblížit k dalšímu našemu vyřčenému mottu: ‚… víc než hotel‘ a Ekologicky šetrná služba, která zahrnuje další oblasti, kam stále cílíme,“ zaznělo z hotelu.

Zelená Studánka se ve všech ohledech v rámci udržitelnosti zaměřuje na ekologické cíle. Celý jeho tým přijal myšlenku zelený hotel za normální a ztotožňuje se s ní. Dbá na správné dávkování čisticích prostředků, efektivního nakládání s odpady, vodou, energií a přírodními zdroji. Personál je vyškolen, aby denně kontroloval, zda někde nejsou patrné viditelné netěsnosti u kohoutů s vodou, případně přijímal nezbytná opatření.

Hotelová recepce kromě toho hosta hned po příjezdu vhodnou formou informuje o provozních novinkách v resortu i z oblasti životního prostředí. Osvědčil se příkladný přístup a udržování pořádku v celém letovisku, kde hosté pozitivně reagují na čistotu, upravenost a přirozeně to nevybízí k odlišnému chování klientů při pobytu v Hotelu Studánka. V celém hotelu jsou namontovány úsporné kohoutky a sprchy, myčky, pračky, WC, hotelový personál se stará o vlastní čistírnu odpadních vod. Dešťová voda se vrací zpět do přírody přes bylinkovou zahrádku, motýlí zahradu a další okrasnou i užitkovou zeleň. V areálu hotelu samozřejmě nesmí chybět ani nádoby na tříděný odpad.

Ke snižování energetické náročnosti přispívají také volnočasové aktivity hotelu zaměřené především na turistiku a cykloturistiku. Návštěvníci si kromě klasických jízdních kol a koloběžek mohou zapůjčit elektrokoloběžky a elektrokola. Při stravování hostů zelený hotel nabízí potraviny z místních zdrojů, kdy ctí roční období, volí nejkratší cestu na talíř včetně volby nenáročné tepelné úpravy. Nepoužívá však název „bio“, ale stravovací koutek s regionálními potravinami. Ve spolupráci s Farmou Třebešov dává záruku kvalitních produktů.

Samostatnou kapitolou je využívání energií v hotelu, což neznamená jen instalaci solárních panelů, které Studánce zajišťují třetinu potřebné energie. V hotelu je i elektronabíječka pro auta, která je součástí MATRIX elektrických dobíjecích míst, z nichž lze další najít v Autocentru Lipovka a také u sídla firmy MATRIX v Třebešově. V hotelu se rovněž dbá na využívání energie s použitím energeticky účinných elektrických spotřebičů, kdy více než 50 procent energie pochází z obnovitelných zdrojů.

Nově se rovněž doplňují fotovoltaické střešní panely a využívá se volná střešní plocha k instalaci panelů pro výrobu a ukládání energie na další provoz hotelu. Hotel samozřejmě splňuje i požadavky na tepelnou izolaci, utěsněná okna a disponuje automatickými vypínacími systémy světla a tepla. V pokojích se zbytečně nesvítí a netopí v době, kdy v něm není host. V okamžiku, kdy však do pokoje vstoupí, automaticky se rozsvítí, teplo nebo klimatizace se spustí do nastavených hodnot. Pro snížení teploty slouží přirozené ochlazení z okolního lesa. Prostě Studánka je
zelený hotel se vším všudy a na své přirozené ekologické zaměření může být pyšný.